นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
121666   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  

ลงข่าว: 15/06/2563  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   9   33

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เพื่อขอเงินสงเคราะห์ในการดำรงชีวิต จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ต่อไป