นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
136807   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นค เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 เวลา 10.30-15.30 น. 

ลงข่าว: 02/02/2564  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   4   77