นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
140478   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน นำทีมโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เดินรณรงค์การเลือกตั้ง อบต.ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

ลงข่าว: 03/11/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   30   14