นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
212775   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชาคมโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลงข่าว: 21/01/2565  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   13   196

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชาคมโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อของบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8