นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
185960   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

วันที่ 20 มีนาคม 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พร้อมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต ให้กับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวนทั้ง 8 หมู่บ้ 

ลงข่าว: 20/03/2566  หน่วยงาน : กองช่าง   4   35