นายประภาส คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
นายประรอง นิลภูเขียว
นายประรอง นิลภูเขียว
ประธานสภา อบต.
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.65-มี.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) [กองคลัง]
18/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 107
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 77
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 87
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 88
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 80
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
04/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 76
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
28/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 111
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 148
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง]
22/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 144
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 140
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 134
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
18/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 132
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
22/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 167
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
11/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 147
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
11/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 136
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
07/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 171
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง]
08/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 134
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง]
30/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 148
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง]
30/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 151
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมิน EIT-2566 บุคคลภายนอก (20/03/2566) [สำนักปลัด] 60
ประเมิน IIT-2566 บุคคลภายใน (27/01/2566) [สำนักปลัด] 88
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค. ๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย (ประกาศมาแล้ว 19 วัน)
ประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทน ฯ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูล ฯ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ฯ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)

ลำถวาย ปู่ ตา บ้าน ปกปักรักษาชาวตำบลบ้านว่าน
สงกรานต์ บ้านว่าน 58
ลอยกระทง ตำบลบ้านว่าน 58


<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย