นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
224621   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยหนองสรวง หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงลำห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานายพิชาติ คำบัวภา ไปนานายสุทัศน์ นามมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการขุดลอกหนองบ่อดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางชำนาญ - ไปป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายขวัญใจ ผิวเหลือง - บ้านนายสุพิศ วงศ์สุวรรณ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1