นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
136814   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

ลงข่าว: 19/06/2563   หน่วยงาน : สำนักปลัด

http://www.oic.go.th/INFOCENTER19/1993/#infoma ลิกที่ลิงค์นะคะ

เชื่อมโยงกับเวปงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.บ้านว่าน

ในหัวข้อ   สรุปผลความพึงพอใจ  เข้าชม : 191