นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
121664   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ลงข่าว: 01/07/2563   หน่วยงาน : สำนักปลัด

http://e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp  คลิกที่ลิงค์นะคะ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  ปีงบประมาณ 2563  

 

http://e-plan.dla.go.th/reports/a09Report01.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%E2%A4%C3%A7%A1%D2%C3%B7%D5%E8%E0%BA%D4%A1%A8%E8%D2%C2&provinceCode=43&hurCode=4302&orgId=3372&reportType=html&yy=62&group=ORG_STRATEGIC_ID

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 คลิกที่ลิงค์นะคะ

 

http://e-plan.dla.go.th/reports/a09Report01.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%E2%A4%C3%A7%A1%D2%C3%B7%D5%E8%E0%BA%D4%A1%A8%E8%D2%C2&provinceCode=43&hurCode=4302&orgId=3372&reportType=html&yy=61&group=ORG_STRATEGIC_ID 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561  คลิกที่ลิงค์นะคะเข้าชม : 71