นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กลุ่มตีเหล็ก-บ้านกลางน้อย 

ลงข่าว: 07/02/2566   หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กลุ่มตีเหล็ก บ้านกลางน้อย ม.7 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หมวดส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาชีพตีเหล็กเป็นอาชีพที่ชาวบ้านได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันได้รวมกลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพตีเหล็ก โดยจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 สมาชิก 50 คน เงินทุน 60,000 บาท ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีด จอม เสียม เคียว ฯลฯ

วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำมีด

1. นำเหล็กมาตัดให้ได้ขนาดตามความต้องการ (เหล็กที่ใช้ควรเป็นเหล็กแหนบรถยนต์)

2. นำไปเผาไฟให้ร้อน (เหล็กจะมีสีแดง)

3. ตีขึ้นรูป (ตามต้องการ)

4. ใช้เครื่องเจียระไนให้เกิด เป็นคมมีด

5. นำตะไบลับคม

6. นำไปประกอบใส่ด้าม

7. ตรวจสอบความเรียบร้อย

เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ใช้หลักการมีส่วนร่วม

ผลสำเร็จของงาน (ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างบนแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นกับงาน/หรือดีขึ้นอย่างไร) ชิ้นงานมีความละเอียด คงทน สวยงาม มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 500