นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
E-Service : บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
201061   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบล 

ลงข่าว: 01/11/2564   หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 

องค์การบิหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

 

หลวงปู่เงิน จันโท (พระครูจันสมานคุณ) วัดศรีวิลัย

 

สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่ วัดศรีวิลัย หมู่ที่ 2 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน  

อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ประวัติความเป็นมา

  • สำหรับประวัติย่อ หลวงปู่เงิน จันโท เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2448 บวชเป็นสามเณรที่ วัดสร้อยพร้าว บ้านว่าน (เดิม ต.บ้านเดื่อ) ต.บ้านว่าน อ ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นวัดเก่าแก่ อายุ ประมาณ 300 ปี ปี พ.ศ.2464 อายุ 17 ปี และ ปี พ.ศ. 2468 อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ได้เข้าอุปสมบท ที่วัดสร้อยพร้าว พระครูวุฒิพรหมจรรย์ (คำ) เป็นอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ. 2469 -70 สอบได้นักธรรมตรี แล้วได้ศึกษาด้านไสยเวทย์ เวทย์มนต์ จากพระอาจารย์ต่าง ๆ ศึกษาภาษาขอม ตัวธรรม ภาษาอื่น ๆ เขียน อ่าน ได้อย่างถูกต้องชำนาญยิ่ง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี พระครูจันทสมานคุณ(หลวงปู่เงิน จันโท ) ปี พ.ศ.2485 กลับมาอยู่ประจำที่วัด ได้พัฒนาวัดและหมู่บ้านให้น่าอยู่ จวบถึงปี พ.ศ.2491 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโคกคอน เพิ่มอีกตำแหน่ง ปรึกษา ชักชวนชาวบ้าน หารือเรื่องสร้างอุโบสถวัดศรีวิไล ชาวบ้านว่านเห็นดีเห็นงามกันทั่วหน้า จึงได้ประกาศไปหลาย ๆ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนมาช่วยเป็นอย่างดี ได้จ้างช่างแกว (คนญวน) และช่างไทยพวน ซึ่งเป็นช่างที่มีฝีมือในการก่ออิฐดิน ช่างก่อสร้างเผาขั้นเทพทั้งชาวบ้านก็ได้ช่วยทั้งแรงกาย เงิน พระอาจารย์ ได้ควบคุม ดูแลตลอด จนแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2507 ใช้เวลา 16 ปีสิ้นเงินทั้งหมด 150,000 บาท นับได้ว้าเป็นอุโบสถที่ใหญ่โต สวยงามมาก ในเขต อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โทรศัพท์ 042 – 014706    เว็บไซต์ www.banwan.go.th

 

 

1.  ชมและถ่ายรูปนกเป็ดน้ำไซบีเรีย บีงศาลาคำ หมู่ที่ 1 บ้านว้าน

( เดือน มกราคม - พฤษภาคม ทุกปี )

 
เข้าชม : 2312