นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
121548   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

Google Form บันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาด โรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 

ลงข่าว : 15/06/2563

Google Form บันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล เข้าชม : 55