นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายประภาส คลังชำนาญ
ตำแหน่ง :
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 0910651078
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอินตา วงษ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 086-227-5811
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญณรงค์ ลาสิงห์
ตำแหน่ง :
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 061-525-2548
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโชคชัย เลื่อนแก้ว
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ : 083-414-0197
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ : 0910651078
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรุณ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 096-493-6515
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1