นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
136806   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 0910651078
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรุณ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 0964936519
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 0942956667
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเริงณรงค์ มะลิงาม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0854529384
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประพร พลศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 0885710512
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวญาดา โพธิบาย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0910651079
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมานมิตร ใจชื่น
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ : 0845119632
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1