นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
121548   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายน้อย ศรีภูธร
ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.บ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : 087-4352437
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำราญ ผิวเหลือง
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา อบต.บ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : 087-6396575
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา อบต.บ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : 082-7447533
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสากล ชัยศรี
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 084-6848316
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุทัย สาระดำ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 087-4302977
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชู กองชนิล
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 085-0075776
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมโภชน์ ใจดี
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 080-4160963
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองใบ วงษ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 081-5921208
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรสิทธิ์ ดอนเกิด
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 086-2415510
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธงชัย ใจบุญ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 083-6630889
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริกานต์ ธาตุมณี
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 089-9447920
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัตน์ เที่ยงตรง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 088-5374059
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนั่น บุญยัง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 088-0611070
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายแต่ง เครือเกาะ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 084-6009240
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวุฒิชัย ใจคำ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 085-3219022
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายตะวัน โคตรโสภา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.บ้านว่าน หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 080-428067
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1