นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
185963   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายประรอง นิลภูเขียว
ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ : 092-495-6217
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนตร์สิทธิ์ นามมัน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 091-065-1078
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองใบ วงษ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 094-449-8876
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกุศล อนุรักษ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 062-759-4233
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุทัย บัวเงิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 094-935-6684
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัตน์ เที่ยงตรง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 099-228-0406
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปิ่นทอง ราชโสภา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 095-193-5569
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัตนาภรณ์ พลศักขวา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 090-214-6020
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1