นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
185962   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : 091-0651078
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรุณ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมณีวรรณ ราชวงศ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 094-2956667
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิภาษณีย์ แข็งกล้า
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 084-2707475
อีเมล์ : ozone2_2010@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์ศักดิ์ เหรียญทอง
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 083-5992061
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 089-7134671
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสหโชค เหล่าศิริวิจิตร
ตำแหน่ง :
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 095-5959373
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิชิต คำบัวภา
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุธรรม วงศ์คำภา
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุษบา สีหานาค
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุทธิพงษ์ บุญธง
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุเมธ มีแก้ว
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโพธิ์ทอง ผิวขาว
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริชัย สายคำ
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรชาติ พรมมาลุน
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนงนุช รอดจุ้ย
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1