นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
105   คน
สถิติทั้งหมด
212790   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ - นามสกุล :
นายอมร ทองเพชร
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านว่าน หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 061-963-6060
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโชค สาเสี่ยน
ตำแหน่ง :
กำนันตำบลบ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : 089-9278752
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา เคลือแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านผำไผ หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 091-7239478
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย ขาวงาม
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 080-0115534
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายขวัญใจ อนุรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านบ้านว่าน หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 084-519-6191
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญจันทร์ เครือเกาะ
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 0943857020
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยงค์ยุทธ์ อุดมชัย
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านเป้า หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 098-983-4791
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1