นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
121548   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์นิวัฒน์ คำพรมมี
ตำแหน่ง :
กำนันตำบลบ้านว่าน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประรอง นิลภูเขียว
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านว่าน หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล สีมา
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 093-3921499
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโชค สาเสี่ยน
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านลำดวน หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 089-9278752
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา เคลือแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านผำไผ หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 091-7239478
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย ขาวงาม
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 080-0115534
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสถียร คำใบ
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 0943857020
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธีระ ราชโยธี
ตำแหน่ง :
ผู้ใหญ่บ้านเป้า หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 082-7408006
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1