นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
136808   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมานมิตร ใจชื่น
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ : 0845119632
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบญญาภา ชัยแสง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0857563544
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1