นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
E-Service : บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
201058   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมานมิตร ใจชื่น
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ : 084-5119632
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายภัทรชนน ติวเรือง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ : 081-4710116
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบญญาภา ชัยแสง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1