คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]