นายประภาส คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รอบันทึกข้อมูล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
รอบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
122878   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
นายน้อย ศรีภูธร
นายน้อย ศรีภูธร
ประธานสภา อบต.บ้านว่าน
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เด...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เด...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เด...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เด...
หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [กองคลัง]
01/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [กองคลัง]
01/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [กองคลัง]
01/04/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [กองคลัง]
01/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง]
24/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [กองคลัง]
03/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง]
13/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง]
08/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นตามพ่อ (ฐานที่ 3) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [กองคลัง]
30/06/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านแสนสุข ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง]
30/06/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
กระดานข่าวทั่วไป
เสียภาษี ( อ่าน 296 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 : 10:35   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ลำถวาย ปู่ ตา บ้าน ปกปักรักษาชาวตำบลบ้านว่าน
สงกรานต์ บ้านว่าน 58
ลอยกระทง ตำบลบ้านว่าน 58


<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • การประชุมประชาคมระดับตำบล(พ.ศ.2561-2565)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.บ้านว่าน จ.หนองคาย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • โยธาไทย
 • Facebook อบต.บ้านว่าน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน