นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
136813   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
21/09/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 9
18/08/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 27
29/07/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 30
29/07/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 26
23/06/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 36
07/05/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 66
07/04/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 89
07/04/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 71
15/03/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 64
16/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 65
16/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 70
16/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 72
16/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 85
15/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 99
15/02/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 63
06/01/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [กองคลัง] 69
01/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 83
01/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 95
01/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [กองคลัง] 132
01/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [กองคลัง] 84


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>