นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
121524   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 1
01/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 1
01/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [กองคลัง] 1
01/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [กองคลัง] 1
24/08/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 23
03/08/2563 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [กองคลัง] 18
13/07/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 29
08/07/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 29
30/06/2563 : ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นตามพ่อ (ฐานที่ 3) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [กองคลัง] 25
30/06/2563 : บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านแสนสุข ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 20
30/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านแสนสุข ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 15
30/06/2563 : ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านแสนสุข ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 11
30/06/2563 : บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาโครงการปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดน่าซื้อ หมู่ที่ 2 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 12
30/06/2563 : รายงานผลพิจารณาอนุมัติผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดน่าซื้อ หมู่ที่ 2 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 9
30/06/2563 : ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดน่าซื้อ หมู่ที่ 2 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 8
30/06/2563 : บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 เส้นแม็กเนื้อสดไปนานายสาธุ วิชากูล บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 10
30/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 เส้นแม็กเนื้อสดไปนานายสาธุ วิชากูล บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 7
30/06/2563 : ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 เส้นแม็กเนื้อสดไปนานายสาธุ วิชากูล บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 8
30/06/2563 : บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 เส้นหน้าร้าน ป.การเกษตรมาศูนย์การเรียนรู้ บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 9
30/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 เส้นหน้าร้าน ป.การเกษตรมาศูนย์การเรียนรู้ บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 8


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>