นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
185962   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
18/04/2566 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.65-มี.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) [กองคลัง] 29
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 108
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 77
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 88
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 88
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 81
04/10/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 76
28/06/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 111
24/05/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 149
22/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 144
18/04/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 141
18/04/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 134
18/03/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 133
22/02/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 167
11/01/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 148
11/01/2565 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 136
07/12/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 172
08/11/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองคลัง] 134
30/09/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 149
30/09/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 151


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>