นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
101   คน
สถิติทั้งหมด
212786   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
18/10/2565 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว [สำนักปลัด] 6
12/11/2566 : คู่มือการชำระภาษีผ่านระบบแอพพลิเคชั่นธนาคาร [กองคลัง] 6
02/01/2566 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 7
02/10/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 7
01/10/2566 : สนามกีฬา อบต.บ้านว่าน [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 5
09/07/2565 : โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 9
21/04/2566 : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 7
26/12/2565 : รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 7
10/11/2566 : โครงการครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อกกันทุกคน [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 9
21/12/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 3 [สมาชิกสภา] 11
18/12/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 2 [สมาชิกสภา] 9
08/12/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 [สมาชิกสภา] 9
11/08/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [สมาชิกสภา] 11
27/07/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 [สมาชิกสภา] 10
01/06/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [สมาชิกสภา] 9
10/02/2566 : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 [สมาชิกสภา] 10
27/12/2566 : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 3 [สมาชิกสภา] 15
20/12/2566 : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 2 [สมาชิกสภา] 9
18/12/2566 : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 [สมาชิกสภา] 9
19/10/2566 : กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 5


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>