นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
24/05/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [สำนักปลัด] 9
15/05/2566 : ขอเชิญร่วมลงชื่อประชาพิจารย์ "ร่าง" ข้อบัญญัติฯ บ่อดักไขมันฯ [สำนักปลัด] 18
15/05/2566 : โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 [สำนักปลัด] 19
27/04/2566 : ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [สำนักปลัด] 29
17/03/2566 : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านว่าน [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 54
20/03/2566 : ประเมิน EIT-2566 บุคคลภายนอก [สำนักปลัด] 60
17/03/2566 : ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [สำนักปลัด] 53
27/02/2566 : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [สำนักปลัด] 74
27/01/2566 : ประเมิน IIT-2566 บุคคลภายใน [สำนักปลัด] 88
24/01/2566 : ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [กองสวัสดิการสังคม] 94
18/01/2566 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [สำนักปลัด] 108
18/01/2566 : ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริตโปรงใสจังหวัดหนองคาย 256" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [สำนักปลัด] 81
18/01/2566 : ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [สำนักปลัด] 65
01/12/2565 : รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [สำนักปลัด] 70
01/12/2565 : ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [สำนักปลัด] 94
28/11/2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภาค ค. [สำนักปลัด] 84
28/04/2566 : โครงการเคลื่อนที่ อบต. บ้านว่าน [กองคลัง] 76
10/11/2565 : ประกาศสอบพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 85
17/10/2565 : ประกาศการจัดทำแผนการจักหาพัสดุ,แผนปฏิบัติการจัดซื้อจักจ้างและแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [กองคลัง] 87
07/10/2565 : ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 [กองสวัสดิการสังคม] 120


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>