นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
136807   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
06/10/2564 : ท่านใดประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบรับสมัครได้ที่ www.banwan.go.th (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ต.ค. 2564) [สำนักปลัด] 12
06/10/2564 : ท่านใดประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบรับสมัครได้ที่ www.banwan.go.th (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 พ.ย. 2564) [สำนักปลัด] 20
06/10/2564 : แผนงานการจักการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน (6 พ.ย.-28 พ.ย. 2564) [สำนักปลัด] 11
06/10/2564 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [สำนักปลัด] 10
06/10/2564 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [สำนักปลัด] 20
21/09/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 18
31/08/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมวันแม่ [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 27
24/03/2564 : รายงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสาน) [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 23
23/07/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 30
06/09/2564 : กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 38
14/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บ้านว่านเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 24
02/09/2564 : ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายูในพื้นที่ ชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับบุคลในครอบครัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) [กองสวัสดิการสังคม] 43
18/08/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 39
22/09/2563 : โครงการซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่ 2 ต.บ้านว่านผตามแบบแปลนและปริมาณงานอบต.) [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 62
29/07/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 47
29/07/2564 : สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองคลัง] 38
30/09/2563 : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 57
15/12/2563 : รายงานผลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บ้านว่านเกมส์" ประจำปี 63 [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 64
29/05/2563 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2563 [กองคลัง] 62
01/04/2563 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 [กองคลัง] 60


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>