นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
143   คน
สถิติทั้งหมด
208797   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวญาดา โพธิบาย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ : 0910651079
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประกายดาว สุวรรณเทน
ตำแหน่ง :
นักสันทนาการชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0897108483
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววันเพ็ญ ใจดี
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุทิศ คชวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุบล นามมัน
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดุษฎี พิมพ์พักตร์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอมรรัตน์ อุดมชัย
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรรณนิศา ปานเพ็ชร
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1