นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
136812   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวญาดา โพธิบาย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0910651079
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประกายดาว สุวรรณเทน
ตำแหน่ง :
นักสันทนาการชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0897108483
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกุลการ แข็งแอ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0823112992
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1