นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
E-Service : บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
201059   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

ลงข่าว: 07/02/2566   หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

การจักสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก เช่น ตะกร้าหรือภาชนะอื่นๆ รวมถึงการสานอุปกรณ์เครื่องใช้ ต่างๆจาก เส้นพลาสติก เช่น ตะกร้า กระเป๋า กล่องทิชชู เป็นอาชีพอิสระที่กำลังอยู่ในความสนใจ ของหลายๆ คนเนื่องจากการ จักสานเป็นภูมิปัญญาที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทยซึ้งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตได้มี การใช้ไม่ไผ่ ใบจาก ใบ ลาน มาทำตะกร้า กระบุง หรือของใช้สอยในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากยุค สมัยได้เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบ การใช้งาน หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้รับกับความเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับใช้พลาสติกเส้น ซึ่งมีสีสันสวยงาม มีความคงทนและสามารถดัดแปลงให้มีรูปทรงที่หลากหลาย มาใช้แทนไม่ไผ่หรือวัสดุธรรมชาติซึ่ง กำลังจะหมดไป

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 211