นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
185962   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(2566-2570)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.25561-2565)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1