นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
136812   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายประพร พลศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : ----------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายองอาจ คลังชำนาญ
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 083-1509814
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลา นามมัน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1