นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
107   คน
สถิติทั้งหมด
212792   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายประพร พลศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 088-5710512
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายองอาจ คลังชำนาญ
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 083-1509814
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปิยนุช ดำดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 080-1838190
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปนัดดา โคตรตาแสง
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 062-2529896
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลา นามมัน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : 099-4763131
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสง
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1