นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
224609   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

บริการออนไลน์ E - Service

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E–service
แบบแจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธารณะดับ ขัดข้อง
แบบคำขอรับในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องทั่วไป
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1