นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
224622   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

รายงานผลการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลบ้านว่าน ประจำปี 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565
การประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือประชาคมท้องถิ่น
รายงานผลเรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ควบคุมภายใน ปี 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2