นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
185960   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (One Stop Service)
ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต.
ระเบียบการลา
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น
การจัดการความรู้ (KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1