นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

รายงานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเอกสารระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ,2


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1