นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
121666   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายเริงณรงค์ มะลิงาม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิญญู อนุรักษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0918671342
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริรัตนา ปทุมมาตย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0614465554
อีเมล์ : kwanboom2407@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
ปิยะนุส ดำดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 0801838190
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุรัตธิญาญ์ กลางประพันธ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอดิภรณ์ วังก้อน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลัง
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอิสระ เครางาม
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 0885613356
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นันทวรรณ พิมพ์ภักตร์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0868578005
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราพร คำหมาย
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมนธิดา ยอดยา
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1