นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
121524   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ติดต่อเรา  

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน          

หมู่ที่  2  ตำบลบ้านว่าน   อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  43110

  ติดต่องานกู้ชีพ-กู้ภัย ฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง

โทร.080-504-4748  

**********************************

   ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน โทรศัพท์  042-014706 ,โทรสาร 042-014620

 

เบอร์ติดต่อภายใน 

กด 1 ห้องสำนักปลัด,  กด 2 ห้องกองคลัง,  กด 3 ห้องกองช่าง,  กด4 ห้องกองการศึกษา,

กด 5 ห้องกองสวัสดิการสังคม,   กด 6 ห้องกู้ชีพกู้ภัย,   กด 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 

กด 8 ห้องปลัด,   กด 9 ห้องนายก

ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อนายก อบต. นายประภาส  คลังชำนาญ   โทร.091- 0651098 

     ติดต่อรองนายกฯ นายอินตา  วงษ์สมบัติ  โทร.086-2275811     

      ติดต่อรองนายกฯ นายชาญณรงค์  ลาสิงห์  โทร.083-4177007 

 e-mail:BANWAN.111333@gmail.com

 

* ชื่อ - นามสกุล :
* อีเมล์ :
* ยืนยัน อีเมล์ :
* เรื่อง :

* เนื้อหา :

ข้อมูลที่ต้องกรอก *