นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
185963   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ติดต่อเรา  

1.ที่อยู่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน          

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านว่าน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

2. หมายเลขโทรศัพท์งานสำนักปลัด 0-4201-4706 งานกองคลัง 0-4201-4620

        3. หมายเลขโทรสาร 0-4201-4706       

  4. email : BANWAN.111333@gmail.com  

          ติดต่องานกู้ชีพ-กู้ภัย ฉุกเฉินตลอด 24  ชั่วโมง...........โทร.097-132-5668          

 

   เบอร์ติดต่อสำนักงาน 0-4201-4706  ในวันและเวลาราชการ     

ติดต่อนายก อบต. นายประภาส  คลังชำนาญ โทร.091- 0651078  

  ติดต่อรองนายกฯ นายอินตา  วงษ์สมบัติ  โทร.086-2275811     

  ติดต่อรองนายกฯ นายชาญณรงค์  ลาสิงห์  โทร.083-4177007 

                      e-mail:BANWAN.111333@gmail.com                 

 

* ชื่อ - นามสกุล :
* อีเมล์ :
* ยืนยัน อีเมล์ :
* เรื่อง :

* เนื้อหา :

ข้อมูลที่ต้องกรอก *