นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
109   คน
สถิติทั้งหมด
212794   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างก่อสร้าง สาขาการก่ออิฐฉาบปูน  

ลงข่าว: 07/02/2565  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   10   210