นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
208796   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ณ วัดสร้อยพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้บุคลากรนำหลักธรรมทางพร 

ลงข่าว: 14/02/2565  หน่วยงาน : สำนักปลัด   8   245