นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
136806   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club จาก กรมอนามัย   [18/10/2564] [กองสวัสดิการสังคม] 600.82k
ท่านใดประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบรับสมัครได้ที่ www.banwan.go.th (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 พ.ย. 2564)   [06/10/2564] [สำนักปลัด] 177.67k
ท่านใดประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบรับสมัครได้ที่ www.banwan.go.th (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 พ.ย. 2564)   [06/10/2564] [สำนักปลัด] 177.27k
แผนงานการจักการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน (6 พ.ย.-28 พ.ย. 2564)   [06/10/2564] [สำนักปลัด] 869.92k
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน   [06/10/2564] [สำนักปลัด] 123.48k
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน   [06/10/2564] [สำนักปลัด] 119.25k
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   [21/09/2564] [กองคลัง] 144.98k
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   [18/08/2564] [กองคลัง] 185.45k
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563   [17/03/2563] [กองคลัง] 480.35k
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ 2564   [29/07/2564] [กองช่าง] 327k
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   [29/07/2564] [กองคลัง] 135.79k
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563   [08/06/2563] [กองสวัสดิการสังคม] 53k
รายงานผลการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "บ้านว่านเกมส์" ประจำปี 2563   [28/12/2563] [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 4.13M
ข้อมูลการดำเนินกิจการตลาด   [05/07/2564] [สำนักปลัด] 1.1M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   [23/06/2564] [กองคลัง] 1.33M
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน    [17/06/2564] [กองสวัสดิการสังคม] 196.6k
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน   [09/06/2564] [กองสวัสดิการสังคม] 56.35k
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี   [09/06/2564] [กองสวัสดิการสังคม] 2.41M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564   [07/05/2564] [กองคลัง] 931.81k
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [30/10/2563] [สำนักปลัด] 334.01k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>