นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
93   คน
สถิติทั้งหมด
212778   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ QR Code และ Bill Payment สำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมอื่นๆ   [] [] 207.7k
แบบสรุปข้อมูลผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566   [] [] 81.55k
แบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566   [] [] 458.19k
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านว่าน   [] [] 153.19k
การนำเทคโนโลยี QR-Code มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมต่างๆ   [] [] 415.68k
เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ   [] [] 252.62k
โบรชัวร์ ต่อต้านคอรัปชั่น    [] [] 342.45k
รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียน   [] [] 3.25M
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบ้านว่าน ประจำปี 2566   [] [] 140.94k
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2566   [] [] 1.31M
สรุปการจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละประเภท ประจำปี 2566   [] [] 47.18k
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท 2566   [] [] 56.34k
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566   [] [] 62.97k
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 5.68M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 6.71M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 2.75M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 2.5M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 2.01M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [04/10/2565] [กองคลัง] 2.46M
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   [28/06/2565] [กองคลัง] 191.89k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>