นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
121524   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563   [01/10/2563] [กองคลัง] 281.89k
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563   [01/07/2563] [กองคลัง] 283.04k
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563   [01/04/2563] [กองคลัง] 248.57k
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562   [01/01/2563] [กองคลัง] 321.02k
หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564   [31/08/2563] [กองสวัสดิการสังคม] 100.54k
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [03/08/2563] [กองคลัง] 75.27k
แผนที่ีตำบลบ้านว่าน   [10/06/2562] [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 302.94k
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น   [20/07/2563] [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 745.6k
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   [08/07/2563] [กองคลัง] 80.01k
ประกาศแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านว่าน แทนตำแหน่งว่าง   [07/01/2563] [กองสวัสดิการสังคม] 131.78k
ตรวจสอบสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    [30/03/2563] [กองสวัสดิการสังคม] 94.81k
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562   [11/11/2562] [กองคลัง] 1.57M
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02    [08/10/2562] [กองสวัสดิการสังคม] 87.42k
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ    [12/06/2561] [กองสวัสดิการสังคม] 73.74k
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน   [27/05/2562] [กองสวัสดิการสังคม] 56.35k
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข 1   [11/06/2562] [กองช่าง] 164.25k
แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01   [02/06/3105] [กองสวัสดิการสังคม] 84.1k
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   [05/08/2562] [กองสวัสดิการสังคม] 113.87k
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   [13/06/2562] [กองช่าง] 164.25k
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562   [11/06/2562] [กองสวัสดิการสังคม] 433.45k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>